Stredná odborná škola techniky a služieb, Kollárova 17 Sečovce

Toto upratovanie je súkromné, verejnosť nie je pozvaná.
Škola: Stredná odborná škola techniky a služieb, Kollárová 17 Sečovce Sečovce 16. september, 2020, 12:00 - 15:00 Sečovce Naši študenti ubytovaní v školskom internáte organizujú v jesennom období brigádu, cieľom ktorej je veľké jesenné upratovanie. V rámci akcií Upracme spolu Slovensko, taktiež v rámci ochrany životného prostredia, ako aj environmentálnej výchovy budú žiaci dňa 16.09.2020 upratovať okolie svojho prechodného bydliska. 35 mladých ľudí si pod vedením svojich vychovávateľov vyskúša manuálnu prácu s motykami a hrabľami. Budú trhať burinu, čistiť suchú trávu, strihať vyčnievajúce kríky, zbierať papiere. http://gdusecovce.edupage.org