Svetový čistiaci deň 2021

Toto upratovanie je súkromné, verejnosť nie je pozvaná.
Škola: Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca Čadca 17. september, 2021, 12:00 - 17:00 Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca Po 2x sa chceme zapojiť do aktivity Upracme Slovensko, v rámci Svetového čistiaceho dňa 2021. Upratovať by sme šli 2 triedy (ak nám to situácia dovolí - cca 40 žiakov). Upratovali by sme okolie mestského parku v Čadci až po Šerikov okruh pri mestskom štadióne. https://www.facebook.com/SOSobchoduasluziebca