Upracme si pred vlastným prahom

Toto upratovanie je súkromné, verejnosť nie je pozvaná.
Škola: Hotelová akadémia Humenné Humenné 20. september, 2021, 08:00 - 12:00 Hotelová akadémia Humenné Upracme ihriská a okolie Hotelovej akadémie https://hahe.edupage.org