Upracme Rudník

Obec Rudník 19. september, 2020, 08:30 - 11:30 Autobusové zastávky v obci Rudník Upratovanie obce a jej okolia z príležitosti Svetového čistiaceho dňa 19.9. https://www.facebook.com/events/794389464435748/