Upraceme, čo vieme

« Prejsť na zoznam upratovaní
Škola: Spojená škola sv. Františka z Assisi Bratislava - Karlova Ves 21. apríl, 2023, 12:00 - 16:00 Karloveská 32 Z príležitosti Dňa Zeme chceme našich žiakov zapojiť do iniciatívy Upraceme Slovensko. Počas vyučovania od 17.4. do 22.4. 2023 sa každá trieda zapojí do zbierania odpadkov v okolí školy či blízkeho lesopraku SNP Líščie údolie a lesa na Dlhých Dieloch. Naša škola sa nachádza v centre Karlovej Vsi a preto sa do upratovania môže zapojiť aj široká verejnosť. Materiál na upratovanie si môžete vyzdvihnúť na vrátnici školy, každý deň od 8:00 do 17:00. https://svfrantisek.edupage.org/