Zber odpadu v Laskomerskej doline

Toto upratovanie je súkromné, verejnosť nie je pozvaná.
Firma: Všeobecná úverová banka, a.s. Banská Bystrica 17. september, 2021, 09:00 - 16:00 V Laskomerskej doline (pri rampe) Zamestnanci VÚB banky vyčistia prírodu od odpadkov v Laskomerkej doline v Banskej Bystrici v spolupráci s BanskoBystrickým okrášľovacím spolkom. V Laskomerskej doline boli do roku 1 950 jediné zdroje pitnej vody pre Banskú Bystricu. Niektoré pramene zanikli, alebo stratili pôvodný význam. Dnes sa v tejto doline nachádza okolo 10 km cyklotrás v horskom teréne, viac ako 60 km turistických chodníkov a vybudovali sa tu pekné turistické trasy. https://www.vub.sk/zelenabanka/v-chranenych-lesoch-bratislavy-nam-podarilo-vyzbierat-340-kg-odpadu/