Tisztítsuk meg Szerdahelyt - Upracme Dunajskú Stredu

OZ: HelloSzerdahely o.z. Dunajská Streda 25. september, 2021, 10:00 - 14:00 Mestský cintorín, Malodvornícka Upratovanie sa sústredí na rôzne oblasti mesta Dunajská Streda, kde máme zmapované ako občianske združenie najväčšie ložiská odpadkov. Keďže sa jedná o niekoľko lokalít, rozdelíme sa na viacero skupín, ktoré budú upratovať "rajón" a následne tieto odpadky vo vreciach pozbierame prívesným vozíkom a zvezieme na zberné miesto akcie. Odtiaľ budú následne odvezené v spolupráci s mestskou oragnizáciou na odvoz smetí. https://www.facebook.com/events/208617054667148?ref=newsfeed