Čistejšia Vrakuňa

« Prejsť na zoznam upratovaní
Obec Bratislava - Vrakuňa 23. september, 2022, 08:00 - 12:00 Dvojkrížna 13, Bratislava-Vrakuňa Nakoľko dlhodobo evidujeme výskyt čiernej skládky v lokalite pri železničnej trati, kde nedisciplinovaní občania pravidelne vyhadzujú rôzny zmesový komunálny odpad, pneumatiky, stavebný odpad, plasty, sklo, elektroniku a pod., rozhodli sme opakovane zabezpečiť vytvorenie čistejšieho a zdravšieho priestranstva tým, že predmetnú lokalitu spoločne s dobrovoľníkmi vyčistíme, nakoľko je vedľajší pozemok využívaný nielen na prechádzky, ale aj na venčenie.