Svetový čistiaci deň 2021

Toto upratovanie je súkromné, verejnosť nie je pozvaná.
Obec Spišská Nová Ves 17. september, 2021, 12:00 - 16:00 Spišská Nová Ves https://www.facebook.com/events/446979386511726?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22calendar_tab_event%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D