Upracme Rovinku

Obec Rovinka 19. september, 2020, 10:00 - 12:00 na parkovisku pri malom jazere Drahí Rovinčania, stretnime sa po druhý krát v tomto roku a upracme spoločne obec a blízke okolie od odpadkov a neporiadku. Pozvanie prijal aj Michal Sabo, neúnavný GREENFLUENCER v tričku. Michal Sabo je moderátor, ktorý vo voľnom čase zbiera pohodený odpad a cez sociálne siete vyzýva ľudí po celom Slovensku, aby sa k nemu pridali. Po spoločnom upratovaní sa môžeme porozprávať, prečo Michal robí čo robí a prečo je to pre nás všetkých veľmi dôležité. https://www.facebook.com/groups/271561384248659