Slovensko sa po roku opäť zapojilo do globálnej environmentálnej akcie Svetový čistiaci deň

V sobotu 21. septembra 2019 sa stovky Slovákov a Sloveniek už druhýkrát zapojili do celosvetovej výzvy na čistejšie životné prostredie s názvom Svetový čistiaci deň.

Je to deň, kedy milióny dobrovoľníkov po celom svete spoja sily, aby spoločne upratali čo najviac odpadu a čiernych skládok v mestách i prírode. Zároveň má upriamiť pozornosť na problém so znečistením. Týka sa nás všetkých, bez ohľadu na kultúrne, ideologické alebo politické rozdiely.

Tento rok sa s upratovaním začalo v Oceánii, pokračovalo Áziou, Európou, Afrikou a neobišlo dokonca ani Arktídu. Ďalšie dobrovoľnícke akcie sa presunuli na americký kontinent. Zozbierať dáta z takého ohromného upratovania je veľmi náročné, celosvetové výsledky sa do teraz upresňujú . Už teraz však vieme, že sa do iniciatívy zapojilo viac ako 20 miliónov dobrovoľníkov zo 180 krajín.

História Svetového čistiaceho dňa má korene v Estónsku, kde sa hnutiu Let´s Do It podarilo zmobilizovať 50 000 Estóncov a za jediný deň vyčistili krajinu od všetkých evidovaných čiernych skládok. Táto myšlienka sa postupne rozšírila do okolitých krajín a každým rokom počet dobrovoľníkov i zapojených krajín narastá.

Upracme Slovensko

Rok 2018 bol pre Slovensko prvým, kedy sa oficiálne zapojilo do Svetového čistiaceho dňa. Do upratovania sa vtedy zapojilo približne 550 dobrovoľníkov z 20 obcí a vyzbieralo sa viac ako 3,8 ton odpadu. Tohtoročné upratovanie je úspešne za nami a zber dát je pomaly u konca. Celonárodné dáta hovoria nasledovné: počet dobrovoľníkov a obcí vzrástol niekoľkonásobne – naše počítadlo ukazuje viac ako 3500 dobrovoľníkov v 65 lokalitách a približne 60 ton vyzbieraného odpadu. Lokálne čistenia organizovali jednotlivci, občianske združenia, obce, firmy či školy.

Za myšlienkou zapojenia Slovenska do najväčšej čistiacej akcie na svete stojí partička mladých ľudí z občianskeho združenia Upracme Slovensko. Aj keď každý z nich pochádza z iného kúta Slovenska a iného pracovného odvetvia, spája ich záujem o čistejšie prostredie a udržateľný spôsob života.

Veľkou podporou pri organizácii podujatia bol hlavný partner – spoločnosť Redox, ktorá vo vybraných mestách a školách pomohla s materiálnym vybavením a občerstvením pre dobrovoľníkov, mediálni partneri Rádio Rebeca, našeBio-Eko.sk, biznisto a ďalší. Vďaka tiež patrí lokálnym spoločnostiam, ktoré riešia odpadové hospodárstvo a pomohli nám s odvozom vyzbieraného odpadu. Upratovanie by sa organizovalo ťažko bez podpory zástupcov miest a obcí, ktorí akciu ochotne podporili. Zoznam celoslovenských partnerov je dostupný na webe upracmeslovensko.sk. Lokálni partneri sú uvedení v jednotlivých upratovacích udalostiach na Facebooku. Poďakovanie patrí najmä všetkým účastníkom, ktorí venovali svoj voľný čas a úsilie, aby urobili naše Slovensko o niečo čistejšie.

Evidencia problémových oblastí a nelegálneho odpadu

Problémové miesta boli pred akciou nahlasované prostredníctvom aplikácie TrashOut, ktorá je pôvodom zo Slovenska. TrashOut je zároveň aj partnerom samotnej globálnej akcie World Cleanup Day. Prostredníctvom tejto aplikácie bolo nahlásených takmer 52 tisíc skládok vo viac ako 110 krajinách. Na Slovensku bolo nahlásených vyše 7 tisíc, z toho 750 od začiatku tohto roku. Mnoho skládok bolo už vyčistených. Na trasách Upracme Slovensko dobrovoľníci našli 43 skládok, pričom 32 bolo uprataných. Najväčšiu časť odpadu tvorili plasty - najmä fľaše a obaly z výrobkov, drobný stavebný odpad ale našli sa aj pneumatiky, detské hračky, umývadlo, nástroje na grilovanie a iné kuriozity.

Plány do budúcna

Svetový čistiaci deň 2019 sa konal v rovnaký týždeň ako Celosvetový klimatický štrajk. Problematika s odpadom je úzko prepojená s klimatickými zmenami, ktorým ako ľudstvo čelíme. Konkrétne činy musíme žiadať od našich politických lídrov, ale zároveň ich každý musíme implementovať do vlastného života. Aj to je poslaním Svetového čistiaceho dňa – pri pohľade na množstvo odpadu, ktorý sa vyzbieral, sa možno zamyslíme nad udržateľnejšími alternatívami a uvedomíme si hodnotu vecí okolo nás.

Cieľom občianskeho združenia Upracme Slovensko do budúcna je určite rozšíriť upratovanie do viacerých obcí a doplniť ho o edukačné aktivity, ktoré by občanom pomohli lepšie poznať tento problém a  možnosti jeho riešenia.

Pozri si všetky fotky z upratovaní na našom Google Drive