Verejná zbierka

Od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022 organizujeme verejnú zbierku pod názvom Upracme Slovensko. Verejná zbierka je zaregistrovaná na MV SR pod číslom SVS-OVS2-2021/036202-002. Ako to vyžaduje zákon, na účel zbierky máme otvorený osobitný účet, na ktorý budú vkladané zálohy z vratných obalov: SK60 8330 0000 0029 0164 8380.

Bližšie informácie o vyhlásenej verejnej zbierke môžete nájsť v dokumente Rozhodnutie o zápise verejnej zbierky 2021 a v tlačovej správe Zálohovaním môžete pomôcť slovenskej prírode hneď dvakrát. Povieme vám ako!