Verejná zbierka

Od 15. apríla 2023 do 31. decembra 2023 organizujeme verejnú zbierku pod názvom Upracme Slovensko 2023. Verejná zbierka je zapísaná na MV SR do registra verejných zbierok pod registrovým číslom verejnej zbierky 000-2023-026399. Ako to vyžaduje zákon, na účel zbierky máme otvorený osobitný účet, na ktorý budú vkladané zálohy z vratných obalov: SK60 8330 0000 0029 0164 8380.

Bližšie informácie o vyhlásenej verejnej zbierke môžete nájsť v dokumente Rozhodnutie o zápise verejnej zbierky 2023 a v tlačovej správe Zálohovaním môžete pomôcť slovenskej prírode hneď dvakrát. Povieme vám ako!

Správy