Verejná zbierka

Od 1. januára 2024 do 31. decembra 2024 organizujeme verejnú zbierku pod názvom „Upracme Slovensko 2024“ na všeobecne prospešný účel ochrany a tvorby životného prostredia, zachovania prírodných a kultúrnych hodnôt, ochrany zdravia a rozvoja dobrovoľníckej činnosti, ktorej čistý výnos bude použitý na území Slovenskej republiky. Verejná zbierka je zapísaná na MV SR do registra verejných zbierok pod registrovým číslom verejnej zbierky 000-2023-051035. Ako to vyžaduje zákon, na účel zbierky máme otvorený osobitný účet, na ktorý budú vkladané zálohy z vratných obalov: SK60 8330 0000 0029 0164 8380.

Bližšie informácie o vyhlásenej verejnej zbierke môžete nájsť v dokumente Rozhodnutie o zápise verejnej zbierky 2024 a v tlačovej správe Zálohovaním môžete pomôcť slovenskej prírode hneď dvakrát. Povieme vám ako!

Správy