Upracme svet,
upracme Slovensko

Pripoj sa k medzinárodnej iniciatíve, ktorej cieľom je nielen počas Svetového čistiaceho dňa vyčistiť naše okolie.

Upratovanie v Bratislave

Ako pracujeme

Mapujeme skládky

Začína to hľadaním. Všímame si naše okolie a skládky označujeme cez aplikáciu TrashOut.

Spájame dobrovoľníkov

Dobrovoľníci sú alfou a omegou tohto projektu. Či už ide o tých, ktorí sa chopia organizácie upratovania, alebo takých, ktorí sa chcú k niektorému pripojiť.

Pomáhame s organizáciou upratovania

Zorganizovať upratovanie je výzva, preto sa snažíme poskytnúť organizátorom maximum podkladov a know-how. Vďaka našim partnerom vieme v mnohých prípadoch pomôcť aj materiálne.

Bez finančnej, materiálnej a mediálnej podpory mnohých partnerov by sme dokázali zorganizovať či podporiť len zlomok upratovaní. Vážime si vašu podporu!

Upracme Slovensko ďakuje partnerom