Od roku 2018 s vami upratujeme slovenské ulice a prírodu

Vďaka úsiliu mnohých jednotlivcov, firiem, škôl a organizácií zmiznú zo Slovenska každoročne stovky skládok. Ďakujeme!

Viac informácií ku jednotlivým rokom

Rok 2021 340+ ton vyzbieraného odpadu, 21 000 dobrovoľníkov, 715 zapojených lokalít, 120 balíčkov pre upratovacie tímy
Rok 2020 68 ton vyzbieraného odpadu, 5110 dobrovoľníkov, 300 zapojených lokalít
Rok 2019 141 ton vyzbieraného odpadu, 8560 dobrovoľníkov, 106 zapojených lokalít
Rok 2018 5 ton vyzbieraného odpadu, 500 dobrovoľníkov, 25 zapojených lokalít