Svetový čistiaci deň 2022: Spoločne sme po piatykrát upratovali Slovensko

Približne 5500 poriadkuchtivých dobrovoľníkov vyzbieralo viac ako 80 ton odpadu.

Do medzinárodnej iniciatívy World Cleanup Day (u nás pod názvom Svetový čistiaci deň) sa opäť zapojilo niekoľko miliónov dobrovoľníkov z celého sveta. Ani Slováci nemohli zaostávať. Občianske združenie Upracme Slovensko funguje od roku 2018, odkedy aj oficiálne zastrešuje Svetový čistiaci deň na Slovensku.

Svetový čistiaci deň sa aj u nás teší stále väčšej obľube, avšak niektoré upratovania museli byť pre silné dažde presunuté. Väčšinu upratovaní už máme v súčasnosti úspešne za sebou. Bilancia tohtoročnej upratovacej akcie je 5500 dobrovoľníkov, ktorí v rámci 140 upratovaní vyčistili vyše 80 ton odpadu, čo je skvelé číslo. Počtom tohtoročných dobrovoľníkov sme zaznamenali nárast rúk, ktoré sa pridali k dielu, až o tisícku oproti minulému ročníku, z čoho máme veľkú radosť. Na sociálne siete pribúdalo tretiu septembrovú sobotu 17. septembra množstvo fotografií, ako ľudia dobrej vôle so zápalom skrášľujú svoje okolie a zbavujú ho smetí. Do organizácie jednotlivých upratovaní sa zapojili rôzni poriadkuchtiví, ktorým osud prírody nie je ľahostajný: jednotlivci, organizácie, firmy, spolky, školy, obce, mestá.

Zaujímavosťou je, že upratovania na Slovensku sa nezúčastnili len dobrovoľníci z radov Slovákov. Napríklad v Bratislave sa zišli a pomohli upratovať dobrovoľníci rôznych národností: Turci, Rumuni či Američania. Prišla aj turecká televízia, takže aj Turci si budú môcť pozrieť, ako sa u nás upratovalo.

Pred samotným Svetovým čistiacom dňom prebiehala veľká mapovacia akcia cez mobilnú aplikáciu TrashOut, ktorá pomáha mapovať nelegálne skládky. Od augusta bolo označených alebo aktualizovaných až 556 skládok, z čoho 426 bolo nahlásených ako nové a 130 označených ako vyčistené.

Cieľom združenia Upracme Slovensko je poukázať na to, aké je dôležité bojovať so zbytočným odpadom v našich mestách, dedinách, parkoch, uliciach, a niečo proti tomu reálne podniknúť. Veď planéta je bohatstvom, ktoré máme, a je nevyhnutné zachovať ju pre naše budúce generácie. Za pomoc pri organizácii celej akcie sa chceme poďakovať našim partnerom a sponzorom, predovšetkým generálnemu partnerovi LIDL Slovensko, vďaka ktorému sme mohli zabezpečiť pomôcky na upratovanie všetkým dobrovoľníkom. Naša vďaka patrí ďalej VÚB banke, prepravnej spoločnosti DHL, spoločnosti Saint-Gobain, BlueWater, Pisto-stav, vzdelávacej agentúre HighBrõws, DM drogérii, spoločnosti OLO, Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, Únii miest Slovenska, Nadácii Pontis a organizácii TrashOut. Rovnako ďakujeme za poskytnutý mediálny priestor médiám: televízia Ta3, Fun rádio, RTVS rozhlas a televízia, Rádio Regina stred, Rádio Rebeca, Beautiful people, portál Našebio-eko a Zones.sk.