Staň sa partnerom

Vďaka príspevkom a participácii našich parnerov môžeme organizovať pravidelné upratovania, zásobovať tímy a dobrovoľníkov materiálom a pomôckami, skladovať materiál, rozširovať povedomie o upratovacích aktivitách, vzdelávať verejnosť a prinášať nové projekty. Ku každému partnerovi pristupujeme individuálne. Pomoc môže byť formou finančného daru, službami alebo materiálom, prípadne kombinácia.

Ak teda vašej firme či organizácii koluje v žilách spoločensky zodpovedná DNA a zvažujete podporiť našu misiu Upracme Slovensko, neváhaj nás kontaktovať:

Preferuješ menšiu jednorazovú pomoc?

Skvelé, u nás nevyjde ani jedna ochranná rukavica nazmar. Ako vieš pomôcť?