Svetový čistiaci deň 2021: Vďaka dobrovoľníkom zmizlo zo slovenských ulíc a prírody viac ako 80 ton odpadu

Viac ako 190 krajín a teritórií sa zapojilo do Svetového čistiaceho dňa. Nechýbalo ani Slovensko.

„Svetový čistiaci deň 2021 má ohromný úspech. Veľká vďaka patrí vám národným tímom, organizátorom a dobrovoľníkom, že ste priniesli toto hnutie do vašich krajín. Sociálne siete boli zaplavené fotografiami a videami z upratovaní, čo prinieslo obrovskú plnu pozitívnej energie, ktorú sme tak potrebovali,“ zhodnotila Heidi Solba, prezidentka Let’s Do It World Network.

Upracme Slovensko

Od roku 2018 pôsobí občianske združenie Upracme Slovensko v medzinárodnom hnutí Let's Do It World, vďaka čomu sa stalo oficiálnym organizátorom a koordinátorom Svetového čistiaceho dňa na Slovensku. Počas uplynulých ročníkov upratovaní spojilo sily viac ako 14000 dobrovoľníkov, ktorí vyzbierali dokopy približne 215 ton odpadu v 431 lokalitách Slovenska. Väčšina tohtoročných upratovaní k Svetovému čistiacemu dňu je úspešne za nami a celonárodné dáta hovoria nasledovné - počet lokalít stúpol oproti minulým ročníkom na približne 160. Zapojilo sa viac ako 4 500 dobrovoľníkov, pričom vyzbieraných bolo viac ako 80 ton odpadu. Lokálne čistenia organizovali jednotlivci, občianske združenia a iné spolky, obce, firmy či školy. Pred upratovaním sme spolu s organizáciou TrashOut organizovali výzvu v mapovaní skládok cez ich aplikáciu. Od augusta bolo takto označených alebo aktualizovaných 298 skládok, z čoho ku polke októbra bolo 34% (100) z nich aktualizovaných ako vyčistené. Celkovo bolo na Slovensku od začiatku roka nahlásených alebo aktualizovaných takmer 1600 skládok.

„Radi by sme touto iniciatívou upriamili pozornosť na to, akým problémom sú odpadky v súčasnosti aj u nás. Je potrebné, aby sme sa zamysleli nad svojou spotrebou a taktiež sa začali hľadať cesty, ako urobiť z odpadu cenný zdroj. Inak sa naše upratovanie nikdy neskončí,“ dodala Veronika Repiská, koordinátorka Upracme Slovensko.

Ďakujeme

Chceme sa poďakovať predovšetkým spoločnosti LIDL Slovensko ako generálnemu partnerovi. Vďaka nemu a Nadácii Pontis sme mohli rozšíriť povedomie o upratovacích podujatiach a zabezpečiť množstvo pomôcok stovkám dobrovoľníkov v 45 lokalitách, ktoré boli doručené v spolupráci s DHL ako partnerom. Veľké ďakujem patrí aj hlavným partnerom VUB banka a 365.bank a partnerovi Saint Gobain za podporu nášho združenia a Svetového čistiaceho dňa.

Ďakujeme Únii miest Slovenska, že sa zapojili aj najväčšie mestá krajiny a pripájame aj ich krátke zhrnutie:

Mesto Nové Zámky

Zamestnanci mestského úradu a mestských spoločností Nových Zámkov sa v utorok 14. septembra zapojili do aktivít Svetového čistiaceho dňa. Takmer stovka ľudí upratovala a dočisťovala parky, hrádzu rieky Nitry a verejné priestranstvá. Spolu počas brigády vyzbierali okolo 400 kilogramov odpadu.

Mesto Trnava

Kolégium Zelenej školy zo ZŠ s MŠ Vančurova za podpory mesta Trnava a skupiny dobrovoľníkov pri príležitosti Svetového čistiaceho dňa sa vydali do terénu parčíka za Družbou.

Za krátky čas sa takmer 60 šikovníkom podarilo vyzbierať naozaj všeličo. Dobrá nálada a nadšenie ich neopúšťali ani pod jemnými kvapkami dažďa.

https://www.facebook.com/zdravemestotrnava

Základná škola s materskou školou na Vančurovej ulici v Trnave

Mesto Brezno

V rámci týždňa dobrovoľníctva sa k iniciatíve Upracme Slovensko pripojilo viac ako 170 žiakov a 12 pedagógov zo všetkých troch základných škôl (ZŠ s MŠ MPČĽ 35, ZŠ s MŠ Pionierska 2 a ZŠ s MŠ Karola Rapoša) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezno. Okrem Mazorníkova vyčistili aj nábrežie Hrona a obľúbenú oddychovú zónu na Banisku, v ktorých nazbierali viac ako 100 vriec odpadu.

„Som veľmi rád, že deťom nie je príroda a ich okolie ľahostajné a veľmi dobre vedia, že odpadky sem nepatria. Chcem sa poďakovať pani učiteľkám a ich žiakom za účasť a pomoc pri čistení mesta a zároveň vyzvať všetkých obyvateľov, aby deťom vštepovali dôležitosť ochrany prírody a čistoty okolia nielen počas tohto týždňa, ale pri každej návšteve lesa,“ povedal primátor Tomáš Abel, ktorý sa do upratovania Brezna sám zapojil.

Mesto Handlová

Do iniciatívy Upracme Slovensko a WORLD CLEANUP DAY sa mesto Handlová zapojilo už druhý rok po sebe. Upratovanie a dobrovoľníkov organizuje mladá aktivistka Kristína Kubáleková Chovancová – známa na FB ako Earth angel. ttps://www.facebook.com/earthangel0 na tomto profile je k danému dňu dostupná aj fotogaléria.

Zhrnutie dňa: WCD 18/9/2021 - Upracme Handlovú

 • Vyčistené 2 lokality - odstránené 2 ČIERNE SKLÁDKY Z PRÍRODY,
 • dobrovoľníci Lepšia Handlová Handlovské lesy n.o. vyčistili lesík pri ihrisku na Hornom konci,
 • dobrovoľníci Earth Angel čistili lesík pri štadióne,
 • 27 dobrovoľníkov, z toho 11 malých anjelikov.

Pripojili sme k celosvetovej iniciatíve World Cleanup Day k miliónom dobrovoľníkom, ktorých cieľom bolo za jeden deň vyčistiť prírodu a svoje okolie od odpadu.

Odovzdali sme v oboch skupinách balíčky od mesta vybratým dobrovoľníkom. Ďakujem za poskytnutie darov Mesto Handlová.

Ďakujeme za pomôcky od Upracme Slovensko.

Ďakujem Hater-Handlová spol sro za spoluprácu a odvoz vyzbieraného odpadu.

Ďakujeme staršiemu páru Gavlíkovcom za milé prekvapenie, v podobe kávičky, počas čistenia.

Regionálna televízia RTV Prievidza pripravila reportáž

Mesto Holíč

Mesto Holíč sa v sobotu 18. 9. 2021 opätovne zapojilo do Medzinárodného čistiaceho dňa. Mesto Holíč sa chce poďakovať dobrovoľníkom za ich záslužnú činnosť. Do upratovania sa zapojili prevažne mladí ľudia, ktorí sa do čistiacich aktivít v meste zapájajú pravidelne. Mesto Holíč iniciatívu mladých hodnotí pozitívne a plne podporuje aktivity smerujúce k ochrane životného prostredia.

Celý svet trápi problematika voľne pohodeného odpadu. Je na nás, čo s tým spravíme. Či sa budeme len prizerať alebo pridáme ruku k dielu. Priali by sme si, aby voľne pohodený odpad zmizol z mestských častí. Svetový čistiaci deň slúži na to, aby sme si pripomenuli význam ochrany a čistoty nášho okolia. V našom meste si ho v rámci aktivít dobrovoľníkov pripomíname pravidelne prostredníctvom čistiacich podujatí.

Vyzbieralo sa orientačne 30 vriec s odpadom, pričom hlavnú časť tvorili plastové obaly a plechovky. Nájdené boli aj kusy nábytku či injekčné striekačky. Zapojených bolo 13 dobrovoľníkov. Mesto dobrovoľníkom poskytlo vrecia, rukavice a drobné občerstvenie.

Internetové odkazy:

https://www.facebook.com/137985203048174/posts/1923969701116373/

https://myzahorie.sme.sk/c/22745722/dobrovolnici-nabehli-do-ulic-holica.html

https://upracme.sk/upratovania/434175533028357/

https://www.holic.sk/chcem-zazit/zivot-v-meste/udialo-sa/upracme-holic-2862sk.html

Ďalej ďakujeme...

 • Mestu Bratislava ďakujeme za záštitu primátora nad akciou,
 • Spoločnosti OLO ďakujeme za zabezpečenie kontajnerov a zberných nádob na separovaný odpad a likvidáciu vyzbieraného odpadu,
 • Spoločnosti Legrand Marine za pevné rukavice,
 • Spoločnosti Pisto-stav za pevné rukavice a vrecia na odpad,
 • Mestu Martin ďakujeme za mediálnu podporu pri šírení povedomia o udalosti,
 • Michalovi Tavelovi s kamarátmi ďakujeme za zabezpečenie štvorkolky s prívesným vozíkom na zvážanie odpadu v Martine,
 • Organizácii TrashOut, ktorá nám poskytuje dáta o skládkach nahlásených cez ich aplikáciu a pravidelne spolu organizujeme mapovacie výzvy.

Ďakujeme médiám, ktoré nám poskytli priestor:

 • Portál Nasebio-eko.sk, FIT Family RADIO, Radio Rebecca, rádio RTVS, televízia TA3, televízia Markíza

Pozri si fotogalériu z upratovania

(Fotogalériu priebežne aktualizujeme)