Upracme si školu

Toto upratovanie je súkromné, verejnosť nie je pozvaná.
Škola: SSOŠ Bardejov Bardejov 17. september, 2021, 07:40 - 12:40 SSOŠ Bardejov Cieľom akcie Upracme si školu je vyčistiť okolie našej školy, SSOŠ v Bardejove a zároveň aj verejných priestranstiev mesta, nakoľko sa naša škola nachádza v historickom centre mesta Bardejov. Na záver akcie plné vrecia odpadu odpratať tam, kam správne patria. http://www.ssosbj.edupage.org