Upracme si okolie školy

Toto upratovanie je súkromné, verejnosť nie je pozvaná.
Škola: Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice Košice - Juh 24. september, 2020, 08:00 - 12:00 Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice Žiaci našej školy budú rozdelení do skupín a na jednotlivé sektory na pozemku školy. Plánované je upratať záhradu, parkovisko a priľahlé trávnaté plochy. Pozbierať odpadky, pohrabať lístie a upraviť záhradnú časť. https://www.facebook.com/SOSautomobilovaKosice