Upracme si okolie školy a obce

Škola: Zš s Mš Veľké Ripňany - ŽŠR Veľké Ripňany 18. september, 2020, 08:00 - 12:00 Zš s Mš Veľké Ripňany Upratovanie organizuje Žiacka školská rada v spolupráci s obecným úradom Veľké Ripňany. Upratovať sa bude okolie školy, vodná nádrž Mara, Vinohradská a slivková cesta a okolie letiska. https://zsvrip.edupage.org/