Upracme okolie Školy umeleckého priemyslu Trenčín

Škola: Škola umeleckého priemyslu Trenčín 20. september, 2021, 08:00 - 09:00 Trenčín Triedy 4.RDK, 2.OS upratujú okolie našej školy pod vedením pani učiteľka Anny Šupákovej, https://www.facebook.com/search/posts?q=%C5%A1kola%20umeleck%C3%A9ho%20priemyslu%20tren%C4%8D%C3%ADn