Čistota v okolí lesoparku

Škola: ZŠ s MŠ Čajkov Čajkov 21. september, 2021, 09:30 - 12:30 ZŠ s MŠ Čajkov Upratovanie lesoparku a okolia školy + uličky v dedine http://www.zscajkov