Upracme si školu

Toto upratovanie je súkromné, verejnosť nie je pozvaná.
Škola: SSOŠ Bardejov Bardejov 18. september, 2020, 07:40 - 12:40 SSOŠ Bardejov Spoločne vyčistiť okolie školy, ktorá sa nachádza v historickom centre mesta Bardejov, čím pomôžeme mestu vylepšiť situáciu na verejných priestranstvách v centre mesta. Na záver akcie plné vrecia odpadu odpratať tam, kam u nás správne patria, teda klasický odpad do komunálneho odpadu a bioodpad na bioskládku. http://www.ssosbj.edupage.org