Upracme Holíč

Jednotlivec: Charlotte Holíč 19. september, 2020, 09:00 - 14:00 Veterný mlyn Holíč sa opäť zapája do iniciatívy Svetový čistiaci deň. Upratovať sa bude okolie Veterného mlyna, no ak by mal niekto záujem ujať sa upratovania aj v inej časti obce, stačí napísať. Všetky potrebné info budú postupne aktualizované na fb udalosti. https://www.facebook.com/events/2576719619325369/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D]%7D