Upracme Hrochoť

Jednotlivec: Veronika Hrochoť 19. september, 2020, 09:00 - 16:00 tam kam sa vydáte so svojou skupinkou Urobte si výlet do prírody s jedným rozdielom a to rukavicami a vrecami na odpad. Vyčistime si náš krásny chotár. Vrecia na odpad budú k dispozícii... viac info zajtra. https://facebook.com/events/s/upracme-hrochot/791601308278971/?ti=cl