SOŠ Považská Bystrica

Škola: SOŠ Považská Bystrica Považská Bystrica 21. september, 2020, 09:00 - 13:00 21.9.2020 Upratovanie širšieho okolia školy a priľahlej oblasti Považskej Bystrice. http://www.sospb.sk/aktuality.html?page_id=118