COLAS upratuje Nitru

Firma: COLAS Slovakia, a.s. Nitra - Staré Mesto 19. september, 2020, 09:00 - 12:00 parkovisko Podzámska pri mestskom parku Vyzbierajme odpadky v našom okolí! Trasa: mestský park v Nitre. Odpad na vrecia a rukavice zabezpečí firma COLAS Slovakia. Veľkokapacitný kontajner zabezpečí Mestský úrad Nitra. https://www.facebook.com/events/308991420374119?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22[]%5C%22%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D