Likvidácia nelegálnej skládky

Obec Bratislava - Lamač 18. september, 2021, 12:00 - 16:00 Malokarpatské námestie 9 Jednou z hlavných úloh mestskej časti Bratislava Lamač je i starostlivosť o verejné priestranstvá ako aj ochrana a tvorba životného prostredia. Úsilie pravidelne vynakladáme na čistenie verejne dostupných priestranstiev a plôch katastrálneho územia Lamač. Za obzvlášť dôležitú a prospešnú činnosť považujeme likvidáciu nelegálnych skládok odpadu, ktoré neustále mapujeme a priebežne odstraňujeme. Naším cieľom je aj prostredníctvom tohto projektu prispieť k zveľadeniu životného prostredia. http://www.lamac.sk