Upracme si školu

Toto upratovanie je súkromné, verejnosť nie je pozvaná.
Škola: ZŠ Nám. Konkolyho-Thege č.2, Hurbanovo Hurbanovo 27. október, 2021, 12:00 - 16:00 ZŠ Nám. Konkolyho-Thege č.2, Hurbanovo https://zshurbanovo.edupage.org/