Čistím, čistíš, čistíme, Lieskové zveľadíme

OZ: Naša budúcnosť Biele Karpaty Moravské Lieskové 2. október, 2021, 11:00 - 14:00 Parkovisko pred pohostinstvom U Ikáša Zbieranie odpadkov z verejných priestranstiev v nasledovných častiach Moravského Lieskové ho: - okolie cintorína smerom cez "Uličku hriechu po Coop Jednotu - od cintorína smerom ku MŠ, hore po "Záhumnie" Od cintorína smerom "Hoštáky, okolo evanjelického kostola a smerom dolu k obecnému úradu - od Coop Jednota smerom Prieseka, hore Pivovarom k pohostinstvu u Ikáša http://www.moravskelieskove.sk