Gruntovačka v Banskobystrickom kraji

Iné: Banskobystrický kraj Turizmus Malá Lehota 20. september, 2021, 09:00 - 12:00 Hubačov štál Upratovať budeme „Štále“ – obec Píla a Malá Lehota – cyklotrasa medzi dedinami https://www.zahoramizadolami.sk/jesenna-gruntovacka-2021/