Upracme si mesto, v ktorom študujeme

« Prejsť na zoznam upratovaní
Toto upratovanie je súkromné, verejnosť nie je pozvaná.
Škola: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica Senica 19. september, 2023, 08:00 - 12:00 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, odborné pracoviská SOŠPRaSSe Upratovanie okolia školy a jednotlivých pracovísk školy, okolia školského internátu a znečistených oblastí po dohode s mestom Senica. Upratovania sa zúčastnia žiaci SŠ s pedagogickým dozorom a zamestnanci školy. https://sosse.edupage.org/news/?gtnid=1916#news-1916