Základná škola Uzovské Pekľany

« Prejsť na zoznam upratovaní
Škola: Základná škola Uzovské Pekľany Uzovské Pekľany 31. marec, 2023, 09:00 - 12:00 ZŠ Uzovské Pekľany Základná škola Uzovské Pekľany je neplnoorganizovanou školou, v ktorej sa vzdelávajú tak žiaci zo SZP a MRK (cca 80%) ako aj žiaci minority. Snažíme sa ich viesť nielen k novým vedomostiam, ale aj šetrnému správaniu sa voči životnému prostrediu, triedeniu odpadu a minimalizovaniu odpadu. Každoročne si usporadúvame vlastné upratovanie obce, okolia školy, ulíc...a snažíme sa ísť príkladom pre ostatných obyvateľov. https://www.zsuzovskepeklany.sk/