Krajšia Obchodná akadémia Humenné

Škola: Obchodná akadémia Humenné 22. september, 2020, 08:00 - 14:00 areál školy Okolie našej školy je veľmi veľké, Potrebujeme vyhrabať lístie, orezať stromy a kríky, upraviť živý plot a vyzbierať odpadky, ktoré sa nám tu nazhromaždili od jari. http://www.oahe.edupage.sk