Spojená škola sv. Františka z Assisi

« Prejsť na zoznam upratovaní
Škola: Spojená škola sv. Františka z Assisi Bratislava 22. apríl, 2022, 14:00 - 02:00 Karloveská 32 Z príležitosti Dňa Zeme chceme našich žiakov zapoijť do iniciatívy Upraceme Slovensko. Počas vyučovania od 22.4. do 29.4. sa každá trieda zapojí do zbierania odpadkov v okolí školy či blízkeho lesopraku a lesa. Naša škola sa nachádza v centre Karlovej Vsi a preto sa do upratovania môže zapojiť aj široká verejnosť. Materiál na upratovanie si viete vyzdvihnúť na vrátnici školy. https://svfrantisek.edupage.org/