Za čistejšie Uherce :)

Toto upratovanie je súkromné, verejnosť nie je pozvaná.
Jednotlivec: Mária Veľké Uherce 18. september, 2021, 12:00 - 15:00 Veľké Uherce - Kalvária, priehrada Naše "rodinné upratovanie" bude pozostávať z vyzbierania odpadkov okolo našej (inak nádhernej) vodnej nádrže a tiež cestou na Kalváriu. V okolí obce máme krásnu prírodu a haldy odpadkov do nej rozhodne nepatria. https://accounts.google.com/signin/v2/challenge/pwd?service=mail&passive=true&rm=false&continue=https%3A%2F%2Fmail.google.com%2Fmail%2F&ss=1&scc=1&ltmpl=default&ltmplcache=2&emr=1&osid=1&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=ServiceLogin&cid=1&navigationDirect