WCD - Upracme Handlovú

« Prejsť na zoznam upratovaní
Jednotlivec: Elena Handlová 24. september, 2022, 12:00 - 14:00 3 miesta - záhradnícka oblasť Boriny, prírodné okolie pri Pekárskej ul., lesopark Morovnianska ul.