Upracme Slovensko - SVIT

OZ: Rozpuk Svit 19. september, 2020, 10:00 - 14:00 Park hotel Spolcentrum a kultúrny dom Kanada Spoločné zbieranie odpadu v uliciach mesta SVIT. Revitalizácia mokrade Studnička. Vysadenie kvetín a stromov a EKO program v parku pred hotelom Spolcentrum SVIT. https://facebook.com/events/s/upracme-si-slovensko-svit/233677718064733/?ti=cl