Čistejšie okolie obchodniarov

Škola: Obchodná akadémia Humenné 17. september, 2021, 08:00 - 13:00 Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné Upratanie okolia školského internátu, školskej jedálne a okolia Spojenej školy internátnej, v ktorej sú zdravotne postihnutí žiaci. Okolie týchto budov má veľké zelené plochy, ktoré sú znečistené odpadkami, pretože tento priestor nie je oplotený. http://www.oahe.edupage.sk