Veľké upratovanie v okolí školy

« Prejsť na zoznam upratovaní
Toto upratovanie je súkromné, verejnosť nie je pozvaná.
Škola: Spojená škola, zložka ŠKD Svidník 14. apríl, 2023, 13:00 - 15:00 Spojená škola, Centrálna 464, 089 01 Svidník Pedagogickí zamestnanci, dobrovoľníčky z radov stredoškolákov a deti zo školského klubu spoločne vyzbierajú odpadky na detskom ihrisku a v okolí areálu školy. https://spojenaskolask.sk/2022/index.php/sk/